Home / KANUNLAR

KANUNLAR

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVINI YAPMA VE BELGE VERİLMESİ HİZMETİ

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİR VE HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TELSİZ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVINI YAPMA VE BELGE VERİLMESİ HİZMETİ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 03 Şubat 2010 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ                         KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ …

Read More »

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

IYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, amatör telsizcilik sınavına ve amatör telsizcilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, amatör telsizcilik …

Read More »

5809 Sayılı ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

5809 S Madde:3         ss) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri,         şş) Telsiz kurma ve kullanma izni: Bu Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum …

Read More »

Watch Dragon ball super